คณะผู้บริหาร อบต.

นายสมผล เจียระธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 

 

 

 นาย ศรีม่วง คูสินทรัพย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 นาย สุพจน์ น้อยนารถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา


Visitors: 25,368