คณะผู้บริหาร

นายสมผล เจียระธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 

 

 นาย ศรีม่วง คูสินทรัพย์

รองนายก อบต.

 นาย สุพจน์ น้อยนารถ

รองนายก อบต.


Visitors: 12,473