ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสาวภัทรวีร์ บุญเกิด

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 

 

 ( ว่าง )

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 นางสาวคมคาย นิลจินดา

พนักงานจัดเก็บรายได้(ลูกจ้างประจำ)

 

 

 นางสาวสิริรัตน์ เซ็งมณี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 นางสาววรารัตน์ ทองด้วง

คนงาน

 

นางสาวสรินทิพย์ งามศรีมณีทรัพย์

คนงาน


Visitors: 10,105