ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสาวภัทรวีร์ บุญเกิด

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 

 ( ว่าง )

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 นางสาวคมคาย นิลจินดา

 

พนักงานจัดเก็บรายได้(ลูกจ้างประจำ)

 

 นางสาวสิริรัตน์ เซ็งมณี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 นางสาววรารัตน์ ทองด้วง

คนงาน

   

 

 
 
 

 


Visitors: 19,045