ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสาวภัทรวีร์ บุญเกิด

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 

 ( ว่าง )

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 นางสาวคมคาย นิลจินดา 

พนักงานจัดเก็บรายได้(ลูกจ้างประจำ)

    

 นางสาวสิริรัตน์ เซ็งมณี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)

คนงาน

   

 

 
 
 

 

Visitors: 21,781