จากกรมที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน ขอปิดประกาศให้เจ้าของที่ดินที่มีรายชื่อตามนี้ทราบ

Visitors: 32,009