ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน

สรุปเรื่องร้องเรียน  ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

    ปี  2561  ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

Visitors: 25,368