ประกาศประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำตำบลคลองจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (โครงการย่อยที่2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับใช้เป็นเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว สายริมบึงบางช้าง หมู่

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 90,849