ผลงาน/กิจกรรม อบต.

 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 กับวันที่ 22 มิถุนายน 2565
   
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
   
   
   
   
   
   
   
Visitors: 115,351