แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและน้ำประปา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม

หมายเหตุ : 1. กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อความส่งถึงเจ้าหน้าที่

                2. กดส่งข้อมูล

                3. เสร็จสิ้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์

                โดยท่านไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

Visitors: 120,450