คณะผู้บริหาร อบต.

นายสมผล เจียระธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 

 

 

   

 นางสาวอำพรรณ  น้อยนารถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

 

 

 

 

Visitors: 46,893