กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในตำบลคลองจินดา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมทำความสะอาดภายในตำบลคลองจินดา

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่10 

Visitors: 120,440