อบต.ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันที่ 25 กันยายน 256

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันที่ 25 กันยายน 2560

Visitors: 120,451