ประกาศ อบต.คลองจินดา เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Visitors: 120,442