เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลคลองจินดา ประจำปี2561 ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลคลองจินดา ประจำปี2561 ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 121,802