เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายคอสะพานบริเวณสะพานข้ามคลองบ้านกำนันสิริวัช ถนนปรีดาราม-หนองนกไข่ หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 8ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายคอสะพานบริเวณสะพานข้ามคลองบ้านกำนันสิริวัช ถนนปรีดาราม-หนองนกไข่ หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 8ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Visitors: 98,607