ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ของตำบลคลองจินดา  เพื่อร่วมกันคัดแยกขยะ ลดขยะในตำบลคลองจินดา สมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

Visitors: 120,450