ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหมู่ที่  9  ต.คลองจินดา  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

Visitors: 120,450