ปรับปรุงท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น 13.5 ) ความยาว 2,000 เมตร บริเวณหมู่ที่ 14 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามาพราน จังหวัดนครปฐม

Visitors: 120,440