ปรับปรุงระบบประปา โดยเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า (แบบมีเกจ์วัดกระแสไฟฟ้า) จำนวน 1 ชุด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Visitors: 100,254