ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง 20 เมตร ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเดินระบบเชื่อมท่อเมนประปาเดิม บริเวณบ้านนางเล็ก คุ้มพงษ์พันธุ์ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Visitors: 98,600