โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี บริเวณที่สาธารณะปลายซอยถนนลุงแคล้ว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 บ่อ

Visitors: 100,255