โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านรางสังกะสี ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Visitors: 120,437