โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านวังน้ำขาว ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Visitors: 120,442