โครงการ ก่อสร้างหอถังสูง 20 เมตร ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมเดินระบบเชื่อมท่อเมนประปาเดิมบริเวณหมู่ที่ 4 (ตรงข้ามสะพานแยกพาดหมอน) ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Visitors: 98,609