โครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว(63 มม.) ความยาว 1,000 เมตร บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Visitors: 117,953