กิจกรรมทำความสะอาดภายในตำบลคลองจินดา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ประจำปี 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

Visitors: 120,442