ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื่นที่ตรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านในตำบลคลองจินดา เพื่อประกอบการ การเสียภาษีปี2563

Visitors: 91,477