ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างขุดบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี บริเวณเขตที่ดิน นางยอดเยี่ยม คงทับทิม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Visitors: 37,143