ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวขนาดใหญ่มาก หมู่ที่7 บ้านสี่่แยก ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิก(e-bidding)

Visitors: 100,259