ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บริเวณเขตที่ดินนางวลิสยาพร ธรพัฒน์สรภณ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Visitors: 90,852