ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่เขตที่ดิน นางวลิสยาพร ธนพัฒน์สรภณ หมู่ที่6 ตำบลคลองจินดา

Visitors: 121,804