ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง 20 เมตร บริเวณเขตที่ดิน นายสมคิด โตเลี้ยง หมู่ที่ 14 ตำบลคลองจินดา

Visitors: 120,451