ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง 20 เมตร บริเวณเขตที่ดิน นายบุญมาก เกิดน้อย และนายกมล เอี๊ยะมณี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจินดา

Visitors: 120,450