ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างหอถังสูง 20 เมตร ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. บริเวณเขตที่ดิน นางบุญมาก เกิดน้อย และนายกมล เอี๊ยะมณี หมู่ที่ 1

Visitors: 98,606