ประชาสัมพันธ์นะค่ะ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม 2564 ในวันเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ค่ะ

Visitors: 98,596