ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเว้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตรหรือจนกว่าจะได้น้ำดี บริเวณเขตที่ดินนางสุรีย์ บุญรอด หมู่ที่ 4 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

Visitors: 98,611