โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางคอนกรีตผิวจราจรแอสฟักส์ติกคอนกรีตสายบ้านเจ้มดและบ้านนายเล็ก หมู่ที่11 บ้านรางสังกะสีตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Visitors: 98,599