รูปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยในตำบลคลองจินดา

Visitors: 120,440