นายกสมผล เจียระธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อถล. เจ้าหน้าที่ พนักงานอบต.คลองจินดา ร่วมทำกิจกรรมการเก็บขยะและกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

Visitors: 98,598