นายกสมผล เจียระธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อถล. เจ้าหน้าที่ พนักงานอบต.คลองจินดา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิค-19

Visitors: 98,611