กิจกรรมทำความสะอาดตำบล ตัดกิ่งไม้ ต้นหญ้าริมถนนในตำบลคลองจินดา เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และรักษาความสะอาดบนท้องถนนภายในตำบลคลองจินดา

Visitors: 100,257