องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสามพราน พร้อมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ หมู่ 1,3,14 ตำบลคลองจินดา

Visitors: 91,477