องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

Visitors: 120,450