ประกาศยกเลิกโครงการจ้างเหมากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในที่ดินของเอกชนที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Visitors: 100,259