นายก อบต.คลองจินดา สจ.บุญสร้าง จันทร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 สมาชิก อบต.หมู่ที่12 เข้าเยี่ยมดูอาการผู้สูงอายุ หมู่ที่12 พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ

Visitors: 91,480