ประการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 100,253