ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมฝังท่อน้ำระบายน้ำ บริเวณบ้านนายบุญเชิด พ่วงเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 91,477