ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565.

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565.

Visitors: 120,450