ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 63 มม. ความยาว 1,844 เมตร ภายในบริเวณ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 100,259