ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายสะพาน คสล.บริเวณบ้านวีระ สมจิตร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจินดา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายสะพาน คสล.บริเวณบ้านวีระ สมจิตร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจินดา

Visitors: 120,437