เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายคอสะพานบริเวณสะพานข้ามคลองบ้านกำนันสิริวัช ถนนปรีดาราม-หนองนกไข่ หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 8ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายคอสะพานบริเวณสะพานข้ามคลองบ้านกำนันสิริวัช ถนนปรีดาราม-หนองนกไข่ หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 8ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 20,119